Ưu đãi Tết 2020 NEC Edu

LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh thiếu niên, các lớp luyện thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Liên hệ ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn chi tiết.

Lịch khai giảng 01/2020

CẤP ĐỘ
NGÀY KHAI GIẢNG
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
18/01/2020
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
18/01/2020
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
17/01/2020
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
17/01/2020
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
ELEMENTARY (11 - 15 tuổi)
17/01/2020
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
17/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
18/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
17/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
27/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
26/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
26/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
27/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
26/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
26/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ

LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh thiếu niên, các lớp luyện thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Liên hệ ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn chi tiết.

Lịch khai giảng 01/2020

CẤP ĐỘ
NGÀY KHAI GIẢNG
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
18/01/2020
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
18/01/2020
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
17/01/2020
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
17/01/2020
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
ELEMENTARY (11 - 15 tuổi)
17/01/2020
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
17/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
18/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
17/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
27/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
26/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
26/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
27/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
26/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
26/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ

LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh thiếu niên, các lớp luyện thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Liên hệ ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn chi tiết.

Lịch khai giảng 01/2020

LỚP
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
MOVERS (8 - 10 tuổi)
KG: 18/01/2020
GH: 15h00 - 17h00 (7 - CN)
Đăng ký tư vấn
MOVERS (8 - 10 tuổi)
KG: 18/01/2020
GH: 15h00 - 17h00 (7 - CN)
Đăng ký tư vấn
FLYERS (10 - 11 tuổi)
KG: 17/01/2020
GH: 19h15 - 20h45 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn
FLYERS (10 - 11 tuổi)
KG: 17/01/2020
GH: 19h15 - 20h45 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn
ELEMENTARY (11 - 15 tuổi)
KG: 17/01/2020
GH: 19h15 - 20h45 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
KG: 17/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (3 - 5 - 7)
Đăng ký tư vấn
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
KG: 18/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
KG: 17/12/2019
GH: 19h00 - 20h30 (3 - 5 - 7)
Đăng ký tư vấn
KIDS (4 - 6 tuổi)
KG: 27/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn
KIDS (4 - 6 tuổi)
KG: 26/12/2019
GH: 19h00 - 20h30 (3 - 5 - 7)
Đăng ký tư vấn
KIDS (4 - 6 tuổi)
KG: 26/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (3 - 5 - 7)
Đăng ký tư vấn
STARTERS (6 - 8 tuổi)
KG: 27/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn
STARTERS (6 - 8 tuổi)
KG: 26/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (3 - 5 - 7)
Đăng ký tư vấn
MOVERS (8 - 10 tuổi)
KG: 26/12/2019
GH: 17h30 - 19h00 (2 - 4 - 6)
Đăng ký tư vấn

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC THỬ NGAY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: ngoaingunec.edu.vn@gmail.com

Website: ngoaingunec.edu.vn

Facebook: Tiếng Anh thiếu nhi – Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu

Phone: (028) 66 76 16 16