LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh thiếu niên, các lớp luyện thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Liên hệ ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn chi tiết.

Lịch khai giảng 12/2019

CẤP ĐỘ
NGÀY KHAI GIẢNG
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
05/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
09/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
04/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
05/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
18/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
16/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
30/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
30/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
25/12/2019
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
25/12/2019
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
06/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
08/12/2019
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
08/12/2019
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
PRE - INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
21/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Đăng ký giữ chỗ
PRE - INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
12/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Đăng ký giữ chỗ
INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
11/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ

LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh thiếu niên, các lớp luyện thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Liên hệ ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn chi tiết.

Lịch khai giảng 12/2019

CẤP ĐỘ
NGÀY KHAI GIẢNG
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
05/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
09/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
04/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
05/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
18/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
16/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
30/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
30/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
25/12/2019
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
25/12/2019
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
06/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
08/12/2019
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
08/12/2019
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
PRE - INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
21/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Đăng ký giữ chỗ
PRE - INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
12/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Đăng ký giữ chỗ
INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
11/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ

LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh thiếu niên, các lớp luyện thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET và PET. Liên hệ ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn chi tiết.

Lịch khai giảng 12/2019

CẤP ĐỘ
NGÀY KHAI GIẢNG
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
05/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KINDERGARTEN (4 - 6 tuổi)
09/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
04/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
05/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
KIDS (4 - 6 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
18/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
16/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
30/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
30/12/2019
19h00 - 20h30
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
02/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
STARTERS (6 - 8 tuổi)
03/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
25/12/2019
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
25/12/2019
19h15 - 20h45
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ
MOVERS (8 - 10 tuổi)
06/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Lớp mới
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
08/12/2019
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
FLYERS (10 - 11 tuổi)
08/12/2019
15h00 - 17h00
7 - CN
Đăng ký giữ chỗ
PRE - INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
21/12/2019
17h30 - 19h00
3 - 5 - 7
Đăng ký giữ chỗ
PRE - INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
12/12/2019
19h00 - 20h30
3 - 5 - 7
Đăng ký giữ chỗ
INTERMEDIATE (11 - 15 tuổi)
11/12/2019
17h30 - 19h00
2 - 4 - 6
Đăng ký giữ chỗ

LÝ DO CHỌN NEC Edu

LÝ DO CHỌN NEC Edu

LÝ DO CHỌN NEC Edu

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Mr. Cooper
Teacher

Với phong cách dạy đa dạng, thú vị thầy Cooper hứa hẹn sẽ đem đến cho các bé những giờ học thoải mái và hiệu quả nhất.

hinh-ms.ly-nec-edu

Ms. Lý
Teacher

Chuyên về các mảng như kỹ năng phát âm, ngữ âm trong giao tiếp. Những giờ học trong lớp cô Lý sẽ giúp các em phát triển khả năng phát âm và giao tiếp tự nhiên của học viên.

Mr. Đạt
Teacher

Tính cách vui vẻ cùng phong cách giảng dạy thực tế và lôi cuốn, thầy Đạt sẽ giúp các em có cái nhìn thực tế và yêu thích môn tiếng Anh hơn

Ms. Ngân
Teacher

Với phong cách dạy thú vị,
năng động và được nhiều học viên của NEC Edu yêu thích. Cô Ngân sẽ giúp các bé có những giờ học thú vị và tiếp thu tiếng Anh một cách hiệu quả.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Mr. Coope
Teacher

Với phong cách dạy đa dạng, thú vị thầy Cooper hứa hẹn sẽ đem đến cho các bé những giờ học thoải mái và hiệu quả nhất.

hinh-ms.ly-nec-edu

Ms. Lý
Teacher

Chuyên về các mảng như kỹ năng phát âm, ngữ âm trong giao tiếp. Những giờ học trong lớp cô Lý sẽ giúp các em phát triển khả năng phát âm và giao tiếp tự nhiên của học viên.

Mr. Đạt
Teacher

Thầy Kim là một giáo viên tâm huyết, nhiệt tình và yêu nghề, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều môi trường khác nhau. Hiểu tâm lý các bé, thầy Kim sẽ giúp các bé phát triển tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

Ms. Ngân
Teacher

Với phong cách dạy thú vị,
năng động và được nhiều học viên của NEC Edu yêu thích. Cô Ngân sẽ giúp các bé có những giờ học thú vị và tiếp thu tiếng Anh một cách hiệu quả.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Mr. Cooper
Teacher

Với phong cách dạy đa dạng, thú vị thầy Cooper hứa hẹn sẽ đem đến cho các bé những giờ học thoải mái và hiệu quả nhất.

hinh-ms.ly-nec-edu

Ms. Lý
Teacher

Chuyên về các mảng như kỹ năng phát âm, ngữ âm trong giao tiếp. Những giờ học trong lớp cô Lý sẽ giúp các em phát triển khả năng phát âm và giao tiếp tự nhiên của học viên.

Mr. Đạt
Teacher

Tính cách vui vẻ cùng phong cách giảng dạy thực tế và lôi cuốn, thầy Đạt sẽ giúp các em có cái nhìn thực tế và yêu thích môn tiếng Anh hơn.

Ms. Ngân
Teacher

Với phong cách dạy thú vị,
năng động và được nhiều học viên của NEC Edu yêu thích. Cô Ngân sẽ giúp các bé có những giờ học thú vị và tiếp thu tiếng Anh một cách hiệu quả.

CÁC KHOÁ HỌC TẠI NEC EDU

FUNNY KIDS

(Từ 4 – 6 tuổi)

Nền tảng vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

Thông tin chi tiết »

SMART KIDS

(Từ 6 – 8 tuổi)

Các em bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về tiếng Anh. Bắt đầu hình thành những câu từ đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Thông tin chi tiết »

CLEVER KIDS

(Từ 8 – 10 tuổi)

Các em bắt đầu ghép từ thành câu đơn giản cấu thành nên một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Đồng thời tập làm quen với các tình huống.

Thông tin chi tiết »

SUPER KIDS

(Từ 10 – 11 tuổi)

Các em phát triển TOÀN DIỆN về khả năng tiếng Anh. Viết được đoạn văn, nghe và nói các tình huống trong cuộc sống một cách trôi chảy.

Thông tin chi tiết »

ELEMENTARY

(Từ 10 – 11 tuổi)

Đặt nền tảng kiến thức tiếng Anh vững chắc về 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Phát triển vốn từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp HOÀN THIỆN.

Thông tin chi tiết »

PRE – INTER

(Từ 11 – 12 tuổi)

NÂNG CAO kiến thức ngữ pháp. Tập trung phát triển kỹ năng nghe nói PHẢN XẠ trong các tình huống. Rèn luyện thêm các tình huống giao tiếp nâng cao.

Thông tin chi tiết »

INTERMEDIATE

(Từ 12 – 14 tuổi)

Phát triển kỹ năng NGHE – NÓI, PHẢN XẠ, đọc hiểu trong đời sống và những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tiếp cận với kiến thức ngữ pháp NÂNG CAO.

Thông tin chi tiết »

UPPER – INTER

(Từ 14 – 15 tuổi)

HOÀN THIỆN khả năng tiếng Anh. Đặt nền tảng cho các kiến thức nâng cao phục vụ cho các kỳ thi quốc tế. Giao tiếp tốt trong mọi tình huống.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

STARTERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

MOVERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

FLYERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

CÁC KHOÁ HỌC TẠI NEC EDU

FUNNY KIDS

(Từ 4 – 6 tuổi)

Nền tảng vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

Thông tin chi tiết »

SMART KIDS

(Từ 6 – 8 tuổi)

Các em bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về tiếng Anh. Bắt đầu hình thành những câu từ đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Thông tin chi tiết »

CLEVER KIDS

(Từ 8 – 10 tuổi)

Các em bắt đầu ghép từ thành câu đơn giản cấu thành nên một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Đồng thời tập làm quen với các tình huống.

Thông tin chi tiết »

SUPER KIDS

(Từ 10 – 11 tuổi)

Các em phát triển TOÀN DIỆN về khả năng tiếng Anh. Viết được đoạn văn, nghe và nói các tình huống trong cuộc sống một cách trôi chảy.

Thông tin chi tiết »

ELEMENTARY

(Từ 10 – 11 tuổi)

Đặt nền tảng kiến thức tiếng Anh vững chắc về 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Phát triển vốn từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp HOÀN THIỆN.

Thông tin chi tiết »

PRE – INTER

(Từ 11 – 12 tuổi)

NÂNG CAO kiến thức ngữ pháp. Tập trung phát triển kỹ năng nghe nói PHẢN XẠ trong các tình huống. Rèn luyện thêm các tình huống giao tiếp nâng cao.

Thông tin chi tiết »

INTERMEDIATE

(Từ 12 – 14 tuổi)

Phát triển kỹ năng NGHE – NÓI, PHẢN XẠ, đọc hiểu trong đời sống và những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tiếp cận với kiến thức ngữ pháp NÂNG CAO.

Thông tin chi tiết »

UPPER – INTER

(Từ 14 – 15 tuổi)

HOÀN THIỆN khả năng tiếng Anh. Đặt nền tảng cho các kiến thức nâng cao phục vụ cho các kỳ thi quốc tế. Giao tiếp tốt trong mọi tình huống.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

STARTERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

MOVERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

FLYERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

CÁC KHOÁ HỌC TẠI NEC EDU

FUNNY KIDS

(Từ 4 – 6 tuổi)

Nền tảng vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

Thông tin chi tiết »

SMART KIDS

(Từ 6 – 8 tuổi)

Các em bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về tiếng Anh. Bắt đầu hình thành những câu từ đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Thông tin chi tiết »

CLEVER KIDS

(Từ 8 – 10 tuổi)

Các em bắt đầu ghép từ thành câu đơn giản cấu thành nên một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Đồng thời tập làm quen với các tình huống.

Thông tin chi tiết »

SUPER KIDS

(Từ 10 – 11 tuổi)

Các em phát triển TOÀN DIỆN về khả năng tiếng Anh. Viết được đoạn văn, nghe và nói các tình huống trong cuộc sống một cách trôi chảy.

Thông tin chi tiết »

ELEMENTARY

(Từ 10 – 11 tuổi)

Đặt nền tảng kiến thức tiếng Anh vững chắc về 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Phát triển vốn từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp HOÀN THIỆN.

Thông tin chi tiết »

PRE – INTER

(Từ 11 – 12 tuổi)

NÂNG CAO kiến thức ngữ pháp. Tập trung phát triển kỹ năng nghe nói PHẢN XẠ trong các tình huống. Rèn luyện thêm các tình huống giao tiếp nâng cao.

Thông tin chi tiết »

INTERMEDIATE

(Từ 12 – 14 tuổi)

Phát triển kỹ năng NGHE – NÓI, PHẢN XẠ, đọc hiểu trong đời sống và những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tiếp cận với kiến thức ngữ pháp NÂNG CAO.

Thông tin chi tiết »

UPPER – INTER

(Từ 14 – 15 tuổi)

HOÀN THIỆN khả năng tiếng Anh. Đặt nền tảng cho các kiến thức nâng cao phục vụ cho các kỳ thi quốc tế. Giao tiếp tốt trong mọi tình huống.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

STARTERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

MOVERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

LUYỆN THI CAMBRIDGE

FLYERS

Học viên được trải qua thời gian luyện thi với chương trình ôn tập TOÀN DIỆN 4 kỹ năng trong bài thi CAMBRIDGE đồng thời biết được những các làm bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết »

Bạn cần tư vấn khóa học phù hợp cho con bạn?

Hãy để lại thông tin. Tư vấn viên của NEC Edu sẽ liên hệ với bạn để chọn ngay cho con bạn khoá học phù hợp nhất. Xin cảm ơn

Bạn cần tư vấn khóa học phù hợp cho con bạn?

Hãy để lại thông tin. Tư vấn viên của NEC Edu sẽ liên hệ với bạn để chọn ngay cho con bạn khoá học phù hợp nhất. Xin cảm ơn

Bạn cần tư vấn khóa học phù hợp cho con bạn?

Hãy để lại thông tin. Tư vấn viên của NEC Edu sẽ liên hệ với bạn để chọn ngay cho con bạn khoá học phù hợp nhất. Xin cảm ơn

PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN NÓI VỀ NEC EDU

PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN NÓI VỀ NEC EDU

PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN NÓI VỀ NEC EDU

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address: 43 Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: ngoaingunec.edu.vn@gmail.com

Website: ngoaingunec.edu.vn

Facebook: Tiếng Anh thiếu nhi – Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu

Phone: (028) 66 76 16 16

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Mang đến cho con bạn những giây phút trải nghiệm môi trường tiếng Anh đầy thú vị tại NEC Edu.

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 – CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30