Kỳ thi Cambridge English Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu

Những thông tin về kỳ thi Cambridge English Starters, Movers, Flyers, KET và PET mà ba mẹ có thể tìm hiểu do NEC Edu tổng hợp. Cùng theo dõi để có thể chuẩn bị tốt nhất cho con trong kỳ thì Cambridge English sắp tới cùng NEC Edu nhé.