Final Test 1 Elementary (1/2022)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 1 Elementary Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

 • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
 • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
 • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
 • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
 • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
 • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
 • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

Final Test 1 ELEMENTARY Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 34

VOCABULARY

Part 1: Choose the best answer: (1pt)

 

2 / 34

Part 1: Choose the best answer: (1pt)

3 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

 

4 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

5 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

6 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

7 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

8 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

9 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

10 / 34

Part 2: Write the animals with the descriptions: (1pt)

11 / 34

Part 3: Complete the text. Use the past simple of the verbs in brackets: (1pt)

 

12 / 34

Part 3: Complete the text. Use the past simple of the verbs in brackets: (1pt)

13 / 34

Part 3: Complete the text. Use the past simple of the verbs in brackets: (1pt)

14 / 34

Part 3: Complete the text. Use the past simple of the verbs in brackets: (1pt)

15 / 34

Part 4: Complete the sentences. Use the comparative form of the adjectives in brackets and than: (0.5pts)

16 / 34

Part 4: Complete the sentences. Use the comparative form of the adjectives in brackets and than: (0.5pts)

17 / 34

Part 4: Complete the sentences. Use the comparative form of the adjectives in brackets and than: (0.5pts)

18 / 34

Part 4: Complete the sentences. Use the comparative form of the adjectives in brackets and than: (0.5pts)

19 / 34

Part 4: Complete the sentences. Use the comparative form of the adjectives in brackets and than: (0.5pts)

20 / 34

Part 5: Put the words in the correct order to make sentences using superlatives: (0.5pts)

 

21 / 34

Part 5: Put the words in the correct order to make sentences using superlatives: (0.5pts)

22 / 34

Part 5: Put the words in the correct order to make sentences using superlatives: (0.5pts)

23 / 34

Part 5: Put the words in the correct order to make sentences using superlatives: (0.5pts)

24 / 34

Part 5: Put the words in the correct order to make sentences using superlatives: (0.5pts)

25 / 34

READING

Part 1: Read the text and choose the best answer. (1 points)

 

 

26 / 34

READING

Part 2: Read the text and choose the best answer. (1 points)

 

 

27 / 34

READING

Part 2: Read the text and choose the best answer. (1 points)

 

28 / 34

READING

Part 2: Read the text and choose the best answer. (1 points)

29 / 34

READING

Part 2: Read the text and choose the best answer. (1 points)

30 / 34

READING

Part 2: Read the text and choose the best answer. (1 points)

 

31 / 34

WRITING

Part 1: Think of a famous person. Write a short text about his/her work and life. (60 – 80 words) (2pts)

32 / 34

WRITING

Part 2: Write a letter to a friend. Tell him/her about your last weekend (80-100 words) (2pts)

 • Greet your friend. Sorry for not writing earlier.
 • Ask how he/she is and if he/she had a good weekend.
 • Tell him/her about two good things and one bad thing that happened at the weekend.
 • Tell your friend to write again soon.

33 / 34

34 / 34

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

  Trả lời