Final Test 1 Flyers Reading & Writing & Listening (06/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 1 Flyers Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 1 FLYERS Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 55

WRITING

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

 

2 / 55

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

3 / 55

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

4 / 55

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

5 / 55

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

6 / 55

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

7 / 55

Part 1: Write the words for the definitions. (1.75 points)

 

 

 

8 / 55

Part 2: Use Reported Speech to choose the correct answer . ( 1,5 points)

1. ’’ I have a new job.’’

Samantha said she … a new job.

9 / 55

Part 2: Use Reported Speech to choose the correct answer . ( 1,5 points)

2. >’’I’m a student.’’

Sam said he …

10 / 55

Part 2: Use Reported Speech to choose the correct answer . ( 1,5 points)

3. ’’ What time is it?’’

Roberto … me what time it was.

11 / 55

Part 2: Use Reported Speech to choose the correct answer . ( 1,5 points)

4. >’’ Alaska is very cold.’’

Our teacher said Alaska … cold.

12 / 55

Part 2: Use Reported Speech to choose the correct answer . ( 1,5 points)

5. >’’ I can speak three languages.’’

Thomas said he … three languages.

13 / 55

Part 2: Use Reported Speech to choose the correct answer . ( 1,5 points

6. >’’ The kids are outside’’.

My wife said that the kids … outside.

14 / 55

Part 3: Look at the picture and complete the sentences. (Use First Conditional) (2pts)

 

15 / 55

Part 3: Look at the picture and complete the sentences. (Use First Conditional) (2pts)

16 / 55

Part 3: Look at the picture and complete the sentences. (Use First Conditional) (2pts)

17 / 55

Part 3: Look at the picture and complete the sentences. (Use First Conditional) (2pts)

18 / 55

Part 3: Look at the picture and complete the sentences. (Use First Conditional) (2pts)

19 / 55

Part 4: Write sentences with will or won’t. (1,25 points)

20 / 55

Part 4: Write sentences with will or won’t. (1,25 points)

21 / 55

Part 4: Write sentences with will or won’t. (1,25 points)

22 / 55

Part 4: Write sentences with will or won’t. (1,25 points)

23 / 55

Part 4: Write sentences with will or won’t. (1,25 points)

24 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

 

25 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

26 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

27 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

28 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

29 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

30 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

31 / 55

Part 5: Choose the correct answer. (1,6 points)

32 / 55

Part 6: Circle the correct words. (0,5 points)

33 / 55

Part 6: Circle the correct words. (0,5 points)

34 / 55

Part 6: Circle the correct words. (0,5 points)

35 / 55

Part 6: Circle the correct words. (0,5 points)

36 / 55

Part 6: Circle the correct words. (0,5 points)

37 / 55

Part 7: Choose the correct word. (0,4 points)

 

38 / 55

Part 7: Choose the correct word. (0,4 points)

39 / 55

Part 7: Choose the correct word. (0,4 points)

40 / 55

Part 7: Choose the correct word. (0,4 points)

41 / 55

Part 8: Write a personal story about something funny that has happened to you. Or that you can learn from it.

Write 9 -10 sentences. (1pts)       

 

42 / 55

READING

Part 1: Read the text and answer the question. (3 points)

 

 

 

43 / 55

Part 1: Read the text and answer the question. (3 points)

 

 

44 / 55

Part 2: Read the text and choose correct answers. (3 points)

 

45 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

49 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 / 55

Part 3: Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (4 points)

 

8. They learned ................... new today!

 

53 / 55

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answers. (1,5 points)

 

54 / 55

Part 2: Listen and write the answers. (4 points)

55 / 55

Part 3: Listen and choose the correct answers. (4,5 points)

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời