Final Test 1 Starters 2 (11/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 1 Starters 2 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

 • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
 • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
 • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
 • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
 • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
 • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
 • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 1 STARTERS 2 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 54

WRITING

Part 1: Look at the picture and write the word. (1,25 points)

 

2 / 54

Part 1: Look at the picture and write the word. (1,25 points)

3 / 54

Part 1: Look at the picture and write the word. (1,25 points)

4 / 54

Part 1: Look at the picture and write the word. (1,25 points)

5 / 54

Part 1: Look at the picture and write the word. (1,25 points)

6 / 54

Part 2: Look the picture and write the time. (1,25 points)

What's the time?

 

 

7 / 54

Part 2: Look the picture and write the time. (1,25 points)

What's the time?

8 / 54

Part 2: Look the picture and write the time. (1,25 points)

What's the time?

9 / 54

Part 2: Look the picture and write the time. (1,25 points)

What's the time?

10 / 54

Part 2: Look the picture and write the time. (1,25 points)

What's the time?

11 / 54

Part 3: Complete the sentence. (0,75 points)

12 / 54

Part 3: Complete the sentence. (0,75 points)

13 / 54

Part 3: Complete the sentence. (0,75 points)

14 / 54

Part 4: Look and match. Choose the correct answers. (1 points)

 

15 / 54

Part 5: Put the words in the correct order. (0,75 points)

 

16 / 54

Part 5: Put the words in the correct order. (0,75 points)

17 / 54

Part 5: Put the words in the correct order. (0,75 points)

 

18 / 54

Part 6: Choose the correct answer. (1 points)

 

 

19 / 54

Part 6: Choose the correct answer. (1 points)

20 / 54

Part 6: Choose the correct answer. (1 points)

21 / 54

Part 6: Choose the correct answer. (1 points)

22 / 54

Part 7: Look at the picture and write the answer. (1 points)

 

 

23 / 54

Part 7: Look at the picture and write the answer. (1 points)

 

 

24 / 54

Part 7: Look at the picture and write the answer. (1 points)

 

 

25 / 54

Part 7: Look at the picture and write the answer. (1 points)

 

 

26 / 54

Part 8: Write. (1 points)

 

27 / 54

Part 8: Writes. (1 points)

 

28 / 54

Part 8: Write (1 points)

 

29 / 54

Part 8: Write. (1 points)

 

30 / 54

Part 9: Complete the sentences. Use the correct short form of 'be'. (1 points)

31 / 54

Part 9: Complete the sentences. Use the correct short form of 'be'. (1 points)

32 / 54

Part 9: Complete the sentences. Use the correct short form of 'be'. (1 points)

33 / 54

Part 9: Complete the sentences. Use the correct short form of 'be'. (1 points)

34 / 54

Part 9: Complete the sentences. Use the correct short form of 'be'. (1 points)

35 / 54

Part 10: Choose the correct answer. (1 points)

1. It's raining. ...............................

36 / 54

Part 10: Choose the correct answer. (1 points)

2. ............... Put on your sun hat.

37 / 54

Part 10: Choose the correct answer. (1 points)

3. It's cold. ........................................

38 / 54

Part 10: Choose the correct answer. (1 points)

4. ................... Fly a kite!

39 / 54

Part 10: Choose the correct answer. (1 points)

5. It's hot. .......................................

40 / 54

READING

Part 1: Read the text. Choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

41 / 54

Part 1: Read the text. Choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

42 / 54

Part 1: Read the text. Choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

43 / 54

Part 1: Read the text. Choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

44 / 54

Part 1: Read the text. Choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

45 / 54

Part 2: Read the text. Choose the correct answer. (2,5pts)

My name's Lily. I get up at six o'clock in the morning. I have breakfast

at seven o'clock with my mum and my brother. I like eggs for

breakfast. My brother likes bread and jam! I go to school at eight

o'clock. I like math and PE. I play with my friends in the playground

every day. We have lunch at one o'clock. I have sandwiches and a

banana or an apple. I go home at four o'clock. I do my homework

then I watch TV. At nine o'clock I go to bed.

 1. Lily gets up at seven o'clock.          …F…
 2. She has breakfast with her dad.    ……….
 3. She likes eggs for breakfast.          ………..
 4. She doesn’t Like PE.                     ……….
 5. She has sandwiches for lunch.      ……….
 6. She goes to bed at 8 o'clock.           ………..

46 / 54

Part 3: Read. Choose a word from the box. Write the correct word numbers 1-5. There is one example. (3 points)

 

47 / 54

Part 4: Look at the picture. Read the questions and write one - word answers. (2 points)

48 / 54

Part 4: Look at the picture. Read the questions and write one - word answers. (2 points)

49 / 54

Part 4: Look at the picture. Read the questions and write one - word answers. (2 points)

 

3. What color is the girl's hair?    .............................................

50 / 54

Part 4: Look at the picture. Read the questions and write one - word answers. (2 points)

51 / 54

Part 4: Look at the picture. Read the questions and write one - word answers. (2 points)

52 / 54

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

53 / 54

Part 2: Read the questions. Listen and write a name or a number. (4 points)

54 / 54

Part 3: Listen and write A or B. Choose the correct answer. (2,5 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

  Trả lời