Final Test 2 Elementary (10/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 2 Elementary Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 2 ELEMENTARY Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 55

WRITING

A. VOCABULARY

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

2 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

3 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

4 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

5 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

6 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

7 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

8 / 55

Part 1: Match the sentences with the jobs below. Write the job. (1,5 points)

9 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

10 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

11 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

12 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

13 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

14 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

15 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

16 / 55

Part 2: Match the photos with the words below. (1,5 points)

17 / 55

Part 3: Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Use the affirmative, negative or interrogative forms. (1,5 points)

18 / 55

Part 3: Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Use the affirmative, negative or interrogative forms. (1,5 points)

19 / 55

Part 3: Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Use the affirmative, negative or interrogative forms. (1,5 points)

20 / 55

Part 3: Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Use the affirmative, negative or interrogative forms. (1,5 points)

21 / 55

Part 3: Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Use the affirmative, negative or interrogative forms. (1,5 points)

22 / 55

Part 3: Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Use the affirmative, negative or interrogative forms. (1,5 points)

23 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

24 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

25 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

26 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

27 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

28 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

29 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

30 / 55

Part 4: Put the words in the correct order. (1,5 points)

31 / 55

Part 5: Write a letter. (2 points)

32 / 55

Part 6: Look at three 3 pictures, please write a short story from picture 1 to 3 the about the dog around more than 40 words. (2 points)

33 / 55

READING

Part 1: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

34 / 55

Part 1: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

35 / 55

Part 1: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

36 / 55

Part 1: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

37 / 55

Part 1: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

38 / 55

Part 2: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

39 / 55

Part 2: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

40 / 55

Part 2: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

41 / 55

Part 2: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

42 / 55

Part 2: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

43 / 55

Part 3: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

44 / 55

Part 3: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

45 / 55

Part 3: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

46 / 55

Part 3: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

47 / 55

Part 3: Read the text and choose the correct answer. (2,5 points)

48 / 55

Part 4: Read the text and write the correct answer. (2,5 points)

49 / 55

Part 4: Read the text and write the correct answer. (2,5 points)

50 / 55

Part 4: Read the text and write the correct answer. (2,5 points)

51 / 55

Part 4: Read the text and write the correct answer. (2,5 points)

52 / 55

Part 4: Read the text and write the correct answer. (2,5 points)

53 / 55

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3 points)

54 / 55

Part 2: Listen to a woman asking a travel agent for some information about a park in the moutains.

For questions 11-15 , choose correct answers. (3 points)

You will hear the conversation twice.

55 / 55

Part 3: You will hear some information about a museum.

Listen and complete questions 21-25. (4 points)

You will hear the information twice.

 

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời