Final Test 2 Starters 1 Reading & Writing & Listening (08/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 2 Starters 1 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 2 STARTERS 1 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 57

WRITING

Part 1: Look at the picture and write the word. (1 points)

 

 

 

2 / 57

Part 1: Look at the picture and write the word. (1 points)

3 / 57

Part 1: Look at the picture and write the word. (1 points)

4 / 57

Part 1: Look at the picture and write the word. (1 points)

5 / 57

Part 1: Look at the picture and write the word. (1 points)

6 / 57

Part 2: Write the correct words and numbers. (1 points)

 

 

 

 

 

Example: seventeen - 17

 

 

 

 

7 / 57

Part 2: Write the correct words and numbers. (1 points)

8 / 57

Part 2: Write the correct words and numbers. (1 points)

9 / 57

Part 2: Write the correct words and numbers. (1 points)

10 / 57

Part 3: Order the words. (2 points)

 

 

11 / 57

Part 3: Order the words. (2 points)

12 / 57

Part 3: Order the words. (2 points)

13 / 57

Part 3: Order the words. (2 points)

14 / 57

Part 4: Look at the picture and write the correct words. (1,25 points)

15 / 57

Part 4: Look at the picture and write the correct words. (1,25 points)

16 / 57

Part 4: Look at the picture and write the correct words. (1,25 points)

17 / 57

Part 4: Look at the picture and write the correct words. (1,25 points)

18 / 57

Part 4: Look at the picture and write the correct words. (1,25 points)

19 / 57

Part 5: Look at the picture and write. (1.75 pts)

20 / 57

Part 5: Look at the picture and write. (1.75 pts)

21 / 57

Part 5: Look at the picture and write. (1.75 pts)

22 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

23 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

24 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

25 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

26 / 57

Part 7: Choose the correct answers. (1 points)

27 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

28 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

29 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

30 / 57

Part 6: Look and write. Use these words. (1 points)

31 / 57

Part 8: Choose the correct answers. (1 points)

32 / 57

Part 8: Choose the correct answers. (1 points)

33 / 57

Part 8: Choose the correct answers. (1 points)

34 / 57

Part 8: Choose the correct answers. (1 points)

35 / 57

Part 8: Choose the correct answers. (1 points)

36 / 57

READING

Part 1: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2 points)

37 / 57

Part 1: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2 points)

38 / 57

Part 1: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2 points)

39 / 57

Part 1: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2 points)

40 / 57

Part 1: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2 points)

41 / 57

Part 2: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

42 / 57

Part 2: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

43 / 57

Part 2: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

44 / 57

Part 2: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

45 / 57

Part 2: Look at the picture. Read and choose ''yes'' or ''no''. (2,5 points)

46 / 57

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2 points)

47 / 57

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2 points)

48 / 57

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2 points)

49 / 57

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2 points)

50 / 57

Part 4: Read and choose the correct answer. (3 points)

 

51 / 57

Part 4: Read and choose the correct answer. (3 points)

52 / 57

Part 4: Read and choose the correct answer. (3 points)

53 / 57

Part 4: Read and choose the correct answer. (3 points)

54 / 57

Part 4: Read and choose the correct answer. (3 points)

55 / 57

Part 4: Read and choose the correct answer. (3 points)

56 / 57

LISTENING

Part 1: Listen and write your answers from number 1 to number 5. (5 points)

57 / 57

Part 2: Listen and choose the correct answers. (5 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời