Final Test 4 Upper-Inter 1 (11/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 4 Upper-Inter 1 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 4 UPPER-INTER 1 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 29

READING

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question. (2 points)

2 / 29

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question. (2 points)

3 / 29

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question. (2 points)

4 / 29

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question. (2 points)

5 / 29

Part 2: Read the article below and then answer the True/ False questions. ( 3 points)

6 / 29

Part 2: Read the article below and then answer the True/ False questions. ( 3 points)

7 / 29

Part 2: Read the article below and then answer the True/ False questions. ( 3 points)

8 / 29

Part 2: Read the article below and then answer the True/ False questions. ( 3 points)

9 / 29

Part 2: Read the article below and then answer the True/ False questions. ( 3 points)

10 / 29

Part 2: Read the article below and then answer the True/ False questions. ( 3 points)

11 / 29

Part 3: In the following text, six sentences or parts of sentences have been removed. Above the extract you will find the six removed sentences PLUS one sentence which doesn't fit. Choose from the sentences (A-G) the one which fits each gap (1-6). Remember, there is one extra sentence you do not need to use. Write the correct letter in the box. (3 points)

Choose from the following sentences to fill the spaces in the text. There is one extra.

12 / 29

Part 3: In the following text, six sentences or parts of sentences have been removed. Above the extract you will find the six removed sentences PLUS one sentence which doesn't fit. Choose from the sentences (A-G) the one which fits each gap (1-6). Remember, there is one extra sentence you do not need to use. Write the correct letter in the box. (3 points)

Choose from the following sentences to fill the spaces in the text. There is one extra.

13 / 29

Part 3: In the following text, six sentences or parts of sentences have been removed. Above the extract you will find the six removed sentences PLUS one sentence which doesn't fit. Choose from the sentences (A-G) the one which fits each gap (1-6). Remember, there is one extra sentence you do not need to use. Write the correct letter in the box. (3 points)

Choose from the following sentences to fill the spaces in the text. There is one extra.

14 / 29

Part 3: In the following text, six sentences or parts of sentences have been removed. Above the extract you will find the six removed sentences PLUS one sentence which doesn't fit. Choose from the sentences (A-G) the one which fits each gap (1-6). Remember, there is one extra sentence you do not need to use. Write the correct letter in the box. (3 points)

Choose from the following sentences to fill the spaces in the text. There is one extra.

15 / 29

Part 3: In the following text, six sentences or parts of sentences have been removed. Above the extract you will find the six removed sentences PLUS one sentence which doesn't fit. Choose from the sentences (A-G) the one which fits each gap (1-6). Remember, there is one extra sentence you do not need to use. Write the correct letter in the box. (3 points)

Choose from the following sentences to fill the spaces in the text. There is one extra.

16 / 29

Part 3: In the following text, six sentences or parts of sentences have been removed. Above the extract you will find the six removed sentences PLUS one sentence which doesn't fit. Choose from the sentences (A-G) the one which fits each gap (1-6). Remember, there is one extra sentence you do not need to use. Write the correct letter in the box. (3 points)

Choose from the following sentences to fill the spaces in the text. There is one extra.

17 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

18 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

19 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

20 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

21 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

22 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

23 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

24 / 29

Part 4: These words are all related to sleep! Use these words, in the correct form, to fill the blanks in this article about sleep. (2 points)

25 / 29

WRITING

Part 1: EXPRESSING YOUR OPINION (6 points)

26 / 29

Part 2: Write your opinion about: (4 points)

Video games lead to violence of the teenagers nowadays.

(at least 120 words)

27 / 29

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answer. (2.5 points)

 

28 / 29

Part 2: Listen and choose the correct answer. (2.5 points)

29 / 29

Part 3: Listen to a store assistant helping a customer. Answer the following questions. (5 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời