Final Test 8 Pre-Inter 2 (12/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 8 Pre-Inter 2 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 8 PRE-INTER 2 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 60

READING
Part 1: Read the following short text about a party and decide the best place in the text for the phrases which follow. Write the correct number in the boxes after each of the sentences. (2.5 points)

2 / 60

Part 2: Read about a newly-wed couple, Richard and Victoria. Then answer the True or False questions below. (2.5 points)

3 / 60

Part 2: Read about a newly-wed couple, Richard and Victoria. Then answer the True or False questions below. (2.5 points)

4 / 60

Part 2: Read about a newly-wed couple, Richard and Victoria. Then answer the True or False questions below. (2.5 points)

5 / 60

Part 2: Read about a newly-wed couple, Richard and Victoria. Then answer the True or False questions below. (2.5 points)

6 / 60

Part 2: Read about a newly-wed couple, Richard and Victoria. Then answer the True or False questions below. (2.5 points)

7 / 60

Part 3: Here are four people talking about eating out. After you read, answer each question with a paragraph number (1-4). (2.5 points)

8 / 60

Part 3: Here are four people talking about eating out. After you read, answer each question with a paragraph number (1-4). (2.5 points)

9 / 60

Part 3: Here are four people talking about eating out. After you read, answer each question with a paragraph number (1-4). (2.5 points)

10 / 60

Part 3: Here are four people talking about eating out. After you read, answer each question with a paragraph number (1-4). (2.5 points)

11 / 60

Part 3: Here are four people talking about eating out. After you read, answer each question with a paragraph number (1-4). (2.5 points)

12 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

13 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

14 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

15 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

16 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

17 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

18 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

19 / 60

Part 4: Read the following text, then choose the correct answer (2.5 points)

20 / 60

WRITING

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

21 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

22 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

23 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

24 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

25 / 60

Part 1: Write the right forple Past or Present Perfect (3 points)

 

26 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

27 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

28 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

29 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

30 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

31 / 60

Part 1: Write the right form of the verbs Simple Past or Present Perfect (3 points)

32 / 60

Part 2: Choose the word which is pronounced differently from the other: (1.25 points)

33 / 60

Part 2: Choose the word which is pronounced differently from the other: (1.25 points)

34 / 60

Part 2: Choose the word which is pronounced differently from the other: (1.25 points)

35 / 60

Part 2: Choose the word which is pronounced differently from the other: (1.25 points)

36 / 60

Part 2: Choose the word which is pronounced differently from the other: (1.25 points)

37 / 60

Part 3: Write the right form of the adjective “ED” or “ING” (1.25 points)

38 / 60

Part 3: Write the right form of the adjective “ED” or “ING” (1.25 points)

39 / 60

Part 3: Write the right form of the adjective “ED” or “ING” (1.25 points)

40 / 60

Part 3: Write the right form of the adjective “ED” or “ING” (1.25 points)

41 / 60

Part 3: Write the right form of the adjective “ED” or “ING” (1.25 points)

42 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

43 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

44 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

45 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

46 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

47 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

48 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

49 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

50 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

51 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

52 / 60

Part 4: Turn these sentences into Passive voice: (2.5 points)

53 / 60

Part 5: (2 points)

54 / 60

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answer (3 points)

55 / 60

Part 1: Listen and choose the correct answer (3 points)

56 / 60

Part 1: Listen and choose the correct answer (3 points)

57 / 60

Part 1: Listen and choose the correct answer (3 points)

58 / 60

Part 1: Listen and choose the correct answer (3 points)

59 / 60

Part 2: Listen and write the answers. (4 points)

 

60 / 60

Part 3: Listen and choose the correct answer. (3 points)

 

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời