Midterm Test 1 Elementary Reading & Writing & Listening (10/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Midterm Test 1 Elementary Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

 • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
 • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
 • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
 • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
 • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
 • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
 • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 1 ELEMENTARY Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 51

A. VOCABULARY

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

2 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

3 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

4 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

5 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

6 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

7 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

8 / 51

Part 1: Choose the best answer. (1,5 points)

9 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

10 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

11 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

12 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

13 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

14 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

15 / 51

Part 2: Complete the sentences with the words below: (1.5 points)

16 / 51

B. GRAMMAR

Part 3: Complete the dialogue using the words in brackets: (1.5 points)

17 / 51

Part 3: Complete the dialogue using the words in brackets: (1.5 points)

18 / 51

Part 3: Complete the dialogue using the words in brackets: (1.5 points)

19 / 51

Part 3: Complete the dialogue using the words in brackets: (1.5 points)

20 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

21 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

22 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

23 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

24 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

25 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

26 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

27 / 51

Part 4: Put the words in order. (1.5 points)

28 / 51

C. WRITING

Part 1: Write a letter to welcome an exchange student at your school. Give information about: (4050 words) (2 points)

 • Break time and number of lessons.
 • Where/ What time lunch is and Where you can buy snacks.
 • Sport and game: What, Where and When they are.

29 / 51

Part 2: Write a story based on pictures below: (40 – 50 words) (2 points)

30 / 51

D. READING

Part 1: Read the text and match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. (2,5 points)

31 / 51

Part 1: Read the text and match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. (2,5 points)

32 / 51

Part 1: Read the text and match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. (2,5 points)

33 / 51

Part 1: Read the text and match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. (2,5 points)

34 / 51

Part 1: Read the text and match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. (2,5 points)

35 / 51

Part 2: Read the text and choose the correct answers. (2,5 points)

36 / 51

Part 2: Read the text and choose the correct answers. (2,5 points)

37 / 51

Part 2: Read the text and choose the correct answers. (2,5 points)

38 / 51

Part 2: Read the text and choose the correct answers. (2,5 points)

39 / 51

Part 2: Read the text and choose the correct answers. (2,5 points)

40 / 51

Part 3: Read the text and write True (T) or False (F). (2,5 points)

41 / 51

Part 3: Read the text and write True (T) or False (F). (2,5 points)

42 / 51

Part 3: Read the text and write True (T) or False (F). (2,5 points)

43 / 51

Part 3: Read the text and write True (T) or False (F). (2,5 points)

44 / 51

Part 3: Read the text and write True (T) or False (F). (2,5 points)

45 / 51

Part 4: Read the text and answer the question. (2,5 points)

46 / 51

Part 4: Read the text and answer the question. (2,5 points)

47 / 51

Part 4: Read the text and answer the question. (2,5 points)

48 / 51

Part 4: Read the text and answer the question. (2,5 points)

49 / 51

Part 4: Read the text and answer the question. (2,5 points)

50 / 51

51 / 51

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

  Trả lời