Midterm Test 1 Movers 1 (1/2022)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Midterm Test 1 Movers 1 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 1 MOVERS 1 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 52

WRITING

Part 1: Look at the picture and write the words. (2 points)

2 / 52

Part 1: Look at the picture and write the words. (2 points)

3 / 52

Part 1: Look at the picture and write the words. (2 points)

4 / 52

Part 1: Look at the picture and write the words. (2 points)

5 / 52

Part 1: Look at the picture and write the words. (2 points)

6 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

7 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

8 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

9 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

10 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

11 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

12 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

13 / 52

Part 2: Choose the correct answer. (2 points)

14 / 52

Part 3: Choose the correct answer. (1 points)

15 / 52

Part 3: Choose the correct answer. (1 points)

16 / 52

Part 3: Choose the correct answer. (1 points)

 

17 / 52

Part 3: Choose the correct answer. (1 points)

4. Is Emma from the UK?

18 / 52

Part 3: Choose the correct answer. (1 points)

 

19 / 52

Part 4: Complete the sentences. (1 points)

20 / 52

Part 4: Complete the sentences. (1 points)

21 / 52

Part 4: Complete the sentences. (1 points)

22 / 52

Part 4: Complete the sentences. (1 points)

23 / 52

Part 4: Complete the sentences. (1 points)

24 / 52

Part 5: Rearrange the words to make question with ''Can''. (1 points)

25 / 52

Part 5: Rearrange the words to make question with ''Can''. (1 points)

26 / 52

Part 5: Rearrange the words to make question with ''Can''. (1 points)

27 / 52

Part 5: Rearrange the words to make question with ''Can''. (1 points)

28 / 52

Part 6: Unscramble and write. (1 points)

29 / 52

Part 6: Unscramble and write. (1 points)

 

30 / 52

Part 6: Unscramble and write. (1 points)

31 / 52

Part 6: Unscramble and write. (1 points)

32 / 52

Part 7: Complete the sentences (2 points)

33 / 52

Part 7: Complete the sentences. (2 points)

34 / 52

Part 7: Complete the sentences. (2 points)

35 / 52

Part 7: Complete the sentences. (2 points)

36 / 52

Part 7: Complete the sentences. (2 points)

37 / 52

READING

Part 1: Look and read. Write yes or no. (2.5 points)

38 / 52

Part 1: Look and read. Write yes or no. (2.5 points)

39 / 52

Part 1: Look and read. Write yes or no. (2.5 points)

40 / 52

Part 1: Look and read. Write yes or no. (2.5 points)

41 / 52

Part 1: Look and read. Write yes or no. (2.5 points)

42 / 52

Part 2: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-5. There is one example. (3 points)

43 / 52

Part 3: Read and choose the correct word. (2.5 points)

44 / 52

Part 3: Read and choose the correct word. (2.5 points)

45 / 52

Part 3: Read and choose the correct word. (2.5 points)

46 / 52

Part 3: Read and choose the correct word. (2.5 points)

47 / 52

Part 3: Read and choose the correct word. (2.5 points)

48 / 52

Part 4: Look at the picture and read the questions. Write one-word answer. (2 points)

 

49 / 52

Part 4: Look at the picture and read the questions. Write one-word answer. (2 points)

 

2. What's the girl eating?

50 / 52

LISTENING

Part 1: Listen and write and choose the correct answer.

51 / 52

Part 2: Listen and choose the correct answer.

52 / 52

Part 3: Listen and choose the correct answer.

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời