Mid-term Test 4 Starters 2 Reading & Writing & Listening (07/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Mid-term Test 4 Starters 2 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 4 STARTERS 2 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 50

WRITING

Part 1: Choose the correct answer. (1 points)

2 / 50

Part 1: Choose the correct answer. (1 points)

 

3 / 50

Part 1: Choose the correct answer. (1 points)

 

 

4 / 50

Part 1: Choose the correct answer. (1 points)

5 / 50

Part 2: Look and choose the correct answer. (1 points)

1. ___________________ a new poster.

 

6 / 50

Part 2: Look and choose the correct answer. (1 points)

2. _______________ new computers.

7 / 50

Part 2: Look and choose the correct answer. (1 points)

3. ____________ a cup board.

 

8 / 50

Part 2: Look and choose the correct answer. (1 points)

4. ___________________ the tables.

9 / 50

Part 2: Look and choose the correct answer. (1 points)

5. _______________ a peg.

10 / 50

Part 3: Look at the picture and write the word. (2 points)

 

 

11 / 50

Part 3: Look at the picture and write the word. (2 points)

12 / 50

Part 3: Look at the picture and write the word. (2 points)

13 / 50

Part 3: Look at the picture and write the word. (2 points)

14 / 50

Part 3: Look at the picture and write the word. (2 points)

15 / 50

Part 4: Put the words in the correct order. Make statements or questions. (1 points)

 

0/ can / football. / They / play

-> They can play football.

1/ can't / tennis. / We / play

-> .......................................................................

16 / 50

Part 4: Put the words in the correct order. Make statements or questions. (1 points)

2/ Can / swim? / he

-> ......................................................

 

17 / 50

Part 4: Put the words in the correct order. Make statements or questions. (1 points)

3. ride / a / you / Can / horse?

18 / 50

Part 4: Put the words in the correct order. Make statements or questions. (1 points)

4. I / can / a / bike / ride.

-> ..............................................

19 / 50

Part 5: Complete the sentences. (1,25 points)

 

 

20 / 50

Part 5: Complete the sentences. (1,25 points)

21 / 50

Part 5: Complete the sentences. (1,25 points)

22 / 50

Part 5: Complete the sentences. (1,25 points)

23 / 50

Part 5: Complete the sentences. (1,25 points)

24 / 50

Part 6: Look and complete the sentences. (1,25 points)

25 / 50

Part 6: Look and complete the sentences. (1,25 points)

26 / 50

Part 6: Look and complete the sentences. (1,25 points)

27 / 50

Part 6: Look and complete the sentences. (1,25 points)

28 / 50

Part 6: Look and complete the sentences. (1,25 points)

29 / 50

Part 7: Look and choose the correct answer. (1 points)

30 / 50

Part 7: Look and choose the correct answer. (1 points)

31 / 50

Part 7: Look and choose the correct answer. (1 points)

32 / 50

Part 8: Look and complete the sentences. ( 1.5pts)

33 / 50

Part 8: Look and complete the sentences. ( 1.5pts)

 

 

34 / 50

Part 8: Look and complete the sentences. (1,5 points)

35 / 50

Part 8: Look and complete the sentences. (1,5 points)

36 / 50

Part 8: Look and complete the sentences. (1,5 points)

37 / 50

Part 8: Look and complete the sentences. (1,5 points)

38 / 50

READING

Part 1: Read and choose the correct answer. (2 points)

39 / 50

Part 1: Read and choose the correct answer. (2 points)

40 / 50

Part 1: Read and choose the correct answer. (2 points)

41 / 50

Part 1: Read and choose the correct answer. (2 points)

42 / 50

Part 2: Read and write True ( T ) or False ( F ). Choose the correct answer. (3pts)

43 / 50

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2,5 points)

44 / 50

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2,5 points)

45 / 50

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2,5 points)

46 / 50

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2,5 points)

47 / 50

Part 3: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers. (2,5 points)

48 / 50

Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct answers numbers 1-5. There is one example. (2,5 points)

49 / 50

LISTENING

Part 1: Listen and write a name or a number. (5 points)N

50 / 50

Part 2: Listen and choose the correct answers. There is one example. (5 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời