Midterm Test 4 Upper-Inter 2 (12/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Midterm Test 4 Upper-Inter 2 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 4 UPPER-INTER 2 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 31

READING

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question: (2.5 points)

2 / 31

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question: (2.5 points)

3 / 31

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question: (2.5 points)

4 / 31

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question: (2.5 points)

5 / 31

Part 1: Read the text and choose the best answer for each question: (2.5 points)

6 / 31

Part 2: Read the article below and then choose True/ False questions. (2.5points)

7 / 31

Part 2: Read the article below and then choose True/ False questions. (2.5points)

8 / 31

Part 2: Read the article below and then choose True/ False questions. (2.5points)

9 / 31

Part 2: Read the article below and then choose True/ False questions. (2.5points)

10 / 31

Part 2: Read the article below and then choose True/ False questions. (2.5points)

11 / 31

Part 3: Read the article. Complete it with the missing sentences (2.5 points)

12 / 31

Part 3: Read the article. Complete it with the missing sentences (2.5 points)

13 / 31

Part 3: Read the article. Complete it with the missing sentences (2.5 points)

14 / 31

Part 3: Read the article. Complete it with the missing sentences (2.5 points)

15 / 31

Part 3: Read the article. Complete it with the missing sentences (2.5 points)

16 / 31

Part 4: Read the article and answer the questions (2.5 points)

17 / 31

Part 4: Read the article and answer the questions (2.5 points)

18 / 31

Part 4: Read the article and answer the questions (2.5 points)

19 / 31

Part 4: Read the article and answer the questions (2.5 points)

20 / 31

Part 4: Read the article and answer the questions (2.5 points)

21 / 31

WRITING

Part 1: An article (6 points)

22 / 31

Part 2: A formal letter: (4 points)

23 / 31

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

24 / 31

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

25 / 31

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

26 / 31

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

27 / 31

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

28 / 31

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

29 / 31

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3,5 points)

30 / 31

Part 2: Listen and write the answers. (3 points)

31 / 31

Part 3: Listen and choose the correct answers. (3.5 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời