Midterm Test 5 Flyers (12/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Midterm Test 5 Flyers Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

 • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
 • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
 • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
 • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
 • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
 • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
 • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 5 FLYERS - Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 52

Part 1: Write the correct word. (1.75 points)

 

2 / 52

Part 1: Write the correct word. (1.75 points)

 

3 / 52

Part 1: Write the correct word. (1.75 points)

4 / 52

Part 1: Write the correct word. (1.75 points)

 

5 / 52

Part 1: Write the correct word. (1.75 points)

6 / 52

Part 1: Write the correct word. (1.75 points)

7 / 52

Part 2: Write the correct word.( Comparatives & Superlatives)(1.5 pts)

 

8 / 52

Part 2: Write the correct word.( Comparatives & Superlatives)(1.5 pts)

9 / 52

Part 2: Write the correct word.( Comparatives & Superlatives)(1.5 pts)

10 / 52

Part 2: Write the correct word.( Comparatives & Superlatives)(1.5 pts)

11 / 52

Part 2: Write the correct word.( Comparatives & Superlatives)(1.5 pts)

12 / 52

Part 2: Write the correct word.( Comparatives & Superlatives)(1.5 pts)

13 / 52

Part 3:Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. ( 2 points)

14 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

15 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

16 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

17 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

18 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

19 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

20 / 52

Part 3: Complete the sentences below with ‘’for’’ or ‘’since’’. (2 points)

21 / 52

Part 4: Write the correct word. Use the past simple or past continuous. (1.25 pts)

22 / 52

Part 4: Write the correct word. Use the past simple or past continuous. (1.25 pts)

23 / 52

Part 4: Write the correct word. Use the past simple or past continuous. (1.25 pts)

24 / 52

Part 4: Write the correct word. Use the past simple or past continuous. (1.25 pts)

25 / 52

Part 4: Write the correct word. Use the past simple or past continuous. (1.25 pts)

26 / 52

Part 5: Look at the picture and choose the correct answer. (1.4 points)

27 / 52

Part 6: Complete the sentences. Use  the present perfect – positive or negative. (1.5pts)

 1. My mum isn’t at home now. She ___________ (go) to the supermarket.

28 / 52

Part 6: Complete the sentences. Use  the present perfect – positive or negative. (1.5pts)

 1. So far this month I ______________ (see) three films.

29 / 52

Part 6: Complete the sentences. Use  the present perfect – positive or negative. (1.5pts)

 1. I’m hungry. I _____________ (have) my lunch yet.

30 / 52

Part 6: Complete the sentences. Use  the present perfect – positive or negative. (1.5pts)

 1. I _________________ (see) Helen yet today. Is she at school?

31 / 52

Part 6: Complete the sentences. Use  the present perfect – positive or negative. (1.5pts)

 1. Our football team ________________ (win) all its matches so far this year.

32 / 52

Part 6: Complete the sentences. Use  the present perfect – positive or negative. (1.5pts)

 1. I don’t know your boy-friend. I ____________ (meet) him yet.

33 / 52

Part 7: Look at three pictures. Write about this story. Write 20 or more words.(0.6 points)

34 / 52

READING

Part 1: Read and Write number the words  for the definitions. (3 points)

 

35 / 52

Part 1: Read and Write number the words  for the definitions. (3 points)

36 / 52

Part 1: Read and Write number the words  for the definitions. (3 points)

37 / 52

Part 1: Read and Write number the words  for the definitions. (3 points)

38 / 52

Part 1: Read and Write number the words  for the definitions. (3 points)

39 / 52

Part 1: Read and Write number the words  for the definitions. (3 points)

40 / 52

Part 2: Read and choose the correct answer. (2.5 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

 

 

42 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

43 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

 

44 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

 

45 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

 

46 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

 

 

47 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

48 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

49 / 52

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (4.5 points)

50 / 52

LISTENING

Part 1: Listen and choose the best answer. (3.5 pts)

 

51 / 52

Part 2: Listen and write. There is one example. (4 points)

 

52 / 52

Part 3: Listen and choose the best answer. (2.5 points)

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

  Trả lời