Midterm Test 8 Pre-Inter 2 (11/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Midterm Test 8 Pre-Inter 2 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 8 PRE-INTER 2 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 53

READING

Part 1: Read the text and write the correct answers. (2.5 points)

2 / 53

Part 1: Read the text and write the correct answers. (2.5 points)

3 / 53

Part 1: Read the text and write the correct answers. (2.5 points)

4 / 53

Part 1: Read the text and write the correct answers. (2.5 points)

5 / 53

Part 1: Read the text and write the correct answers. (2.5 points)

 

6 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

7 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

8 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

9 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

10 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

11 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

 

12 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

13 / 53

Part 2: Read about Tim's normal day and then answer either Yes or No for each question. (2 points)

14 / 53

Part 3: After reading the text, choose the best answer. (3 points)

15 / 53

Part 3: After reading the text and choose the best answer. (3 points)

16 / 53

Part 3: After reading the text and choose the best answer. (3 points)

17 / 53

Part 3: After reading the text and choose the best answer. (3 points)

18 / 53

Part 3: After reading the text and choose the best answer. (3 points)

19 / 53

Part 3: After reading the text and choose the best answer. (3 points)

20 / 53

Part 4: Read these instructions, then answer the questions choosing either True, False or Doesn’t say if the information is not included in the reading. (2.5 points)

21 / 53

Part 4: Read these instructions, then answer the questions choosing either True, False or Doesn’t say if the information is not included in the reading. (2.5 points)

22 / 53

Part 4: Read these instructions, then answer the questions choosing either True, False or Doesn’t say if the information is not included in the reading. (2.5 points)

23 / 53

Part 4: Read these instructions, then answer the questions choosing either True, False or Doesn’t say if the information is not included in the reading. (2.5 points)

24 / 53

Part 4: Read these instructions, then answer the questions choosing either True, False or Doesn’t say if the information is not included in the reading. (2.5 points)

25 / 53

WRITING

Part 1: Write the right form of the verbs. ( 2 points)

26 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

27 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

28 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

29 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

30 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

31 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

32 / 53

Part 1: Write the right form of the verbs. (2 points)

33 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

34 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

35 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

36 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

37 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

38 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

39 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

40 / 53

Part 2: Write the correct answers. ( 2 points)

41 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

42 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

43 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

44 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

45 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

46 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

47 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

48 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

49 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

50 / 53

Part 3: Complete the sentences with a preposition of movement. (2 points)

51 / 53

Part 4: Write a Formal email. Write two paragraphs. (4 points)

52 / 53

LISTENING

Part 1: Listen and answer the questions. (4 points)

Heather is talking to her friend Clive. Heather's brother, Terry, is coming to visit this weekend and she is talking to Clive about what Terry is going to do during this visit.

53 / 53

Part 2: Listen to a store assistant helping a customer. Answer the following questions. (6 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời