Review Family and Friends 3 Unit 11-15 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 3 Unit 11-15

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

HW FF3 (Unit 11-15) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

There (be) _______ any planes 50 years ago.

2 / 20

There (be) _______ some trains 2 years ago.

3 / 20

She (be)_____ sad yesterday.

4 / 20

There (be) _____ a park in our town 50 years ago.

5 / 20

You (be) _______ late for school yesterday.

6 / 20

I (not eat) ___________ a pizza last night.

7 / 20

We (have) _________a party last week.

8 / 20

They (not go) ______ to school yesterday.

9 / 20

Balloons (be) _____ in the box.

10 / 20

The party (be) ______ very fun.

11 / 20

I (live) _______ in Tokyo 2 years ago.

12 / 20

He (go) _________ to the museum 2 weeks ago.

13 / 20

We (eat) ______ all the pizza last night.

14 / 20

She (cry) _______ a lot yesterday.

15 / 20

He (play) _______ football last month.

16 / 20

We (not play ) ___________play football yesterday.

17 / 20

What ____ you ( do) _____ last night?

18 / 20

____ he (go) _____ to the supermarket yesterday?

19 / 20

When _____ he (go ) _________last night?

20 / 20

Where _____ she (live) ____last month?

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời