Review Family and Friends 3 Unit 5-6 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 3 Unit 5-6

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại
  • Học viên hoàn thành test cấp độ đầu có thể sang cấp độ tiếp theo ở LINK DƯỚI BÀI TEST.

HW FF3 (Unit 5-6) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

_____ you (read) _______ a book?

2 / 20

______ the dog (play) _____  a ball?

3 / 20

______ they (waterski) ________?

4 / 20

______ he (play) ________football?

5 / 20

______ she (eat) ________a sandwich?

6 / 20

I _____ (be) a student.

7 / 20

My father __________ excuses when I feel like going to the cinema.

8 / 20

His students ________ (not, speak) German in class.

9 / 20

She ________ (not, be) six years old.

10 / 20

John ________ (work) in a supermarket.

11 / 20

I ___________ (not, know) what you mean.

12 / 20

I (not like) ___________ eating sandwich.

13 / 20

He (not like) ___________ reading a book.

14 / 20

We (not like) ___________ running.

15 / 20

She (not like) ___________ cooking.

16 / 20

_____ you (come) ______ here everyday?

17 / 20

_____ they (miss) ______ us?

18 / 20

_____ we (go) ______ to school on Thursday?

19 / 20

_____ she (go) ______ to school on Sunday?

20 / 20

_____ he (walk) ______ to school?

THÔNG TIN HỌC VIÊN

REVIEW FAMILY AND FRIENDS 3 UNIT 7-10

Review Family and Friends 3 Unit 7-10 (02/2021)ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời