Review Family and Friends 4 Unit 1-4 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 4 Unit 1-4

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại
  • Học viên hoàn thành test cấp độ đầu có thể sang cấp độ tiếp theo ở LINK DƯỚI BÀI TEST.

HW FF4 (Unit 1-4) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

I _____ (be) a student.

2 / 20

My father (always/ make) __________ excuses when I feel like going to the cinema.

3 / 20

His students ________ (not, speak) German in class.

4 / 20

She ________ (not, be) six years old.

5 / 20

John ________ (work) in a supermarket.

6 / 20

She ______ her friends at a bar right now.

7 / 20

Nguyen Nhat Anh is a writer. He ______ a short story about a dragon.

8 / 20

Listen! Our teacher __________________ (speak).

9 / 20

My neighbours __________________ (travel) around Europe now.

10 / 20

What __________________ (you, wait) for?

11 / 20

I (be)___ a student in Moloxop School in 1998.

12 / 20

I last (see)___ her at her house two weeks ago.

13 / 20

She (win) ___ the gold medal in 1986.

14 / 20

He had taught in this school before he (leave)____ for London.

15 / 20

I (not see)_____ you before.

16 / 20

I have finished _______ homework tonight.

17 / 20

Linda is taking with ________ mother.

18 / 20

Tom doing homework with_______ sister.

19 / 20

She is wearing shoes. ______ shoes is very lovely.

20 / 20

Every morning, Tom often takes ______ dog for a walk.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

REVIEW FAMILY AND FRIENDS 4 UNIT 5-7

Review Family and Friends 4 Unit 5-7 (02/2021)ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời