Review Family and Friends 4 Unit 13-15 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 4 Unit 13-15

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

HW FF4 (Unit 13-15) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

This book is (you) _____________

2 / 20

The ball is (I) . ……………

 

3 / 20

The blue house is (we) _________a

4 / 20

While people were talking to each other, he ………………… his book.

5 / 20

They ………………. their friends last summer holiday.

6 / 20

It ……………….. heavily last July.

7 / 20

What ……….. you do when I phoned?

8 / 20

I ….. the accident when I was waiting for the taxi.

9 / 20

I've been invited to a wedding .... 14 February.

10 / 20

.... weekends, we often go for long walks in the country.

11 / 20

The price of electricity is going up .... October.

12 / 20

I haven't seen Kate for a few days. I last saw her .... Tuesday.

13 / 20

Mozart was born in Salzburg _____ 1756.

14 / 20

You must meet Sarah. I'll introduce .... to her

15 / 20

"Can I take another biscuit?" "Of course, Help ..... !"

16 / 20

We've got a problem. I hope you can help ....

17 / 20

What I did was really bad. I'm ashamed of ....

18 / 20

It's not my fault. You can't blame ....

19 / 20

We met Peter and Marry last afternoon. This garden is (they) ________

20 / 20

The bag is (she) __________

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời