Review Family and Friends 4 Unit 5-7 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 4 Unit 5-7

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại
  • Học viên hoàn thành test cấp độ đầu có thể sang cấp độ tiếp theo ở LINK DƯỚI BÀI TEST.

HW FF4 (Unit 5-7) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

I haven’t phoned my mom for a month. I ................... phone her right after I’ve finished my job.

2 / 20

She ................. get up early on Monday. She will have an important meeting on this day.

3 / 20

She ................. get up early on Monday. She will have an important meeting on this day.

4 / 20

I ................... go to the hospital. I have a meeting with my doctor.

5 / 20

I ................... go to the hospital. I want to meet my old friend for the last time.

6 / 20

 Are cats are ________(intelligent) than dogs?.

 

7 / 20

She is_______ (young) than John.

8 / 20

Canada is _________(large) than Vietnam.

9 / 20

My garden is a lot ________ (colourful) than this park.

10 / 20

She is ________ (quiet) than her sister.

11 / 20

You ______ lots of interesting people.

12 / 20

Everybody ________ you.

13 / 20

there _____ anything left to wish for.

14 / 20

I promise that I _______ for school.

15 / 20

But all these things ________ if you marry me.

16 / 20

 

A: “Can you show me the way to the police station.”

B: “__________________________________________________.”

17 / 20

 

A: “Can you show me the way to the B tower.”

B: “__________________________________________________.”

18 / 20

 

A: “Can you show me the way to the C tower.”

B: “__________________________________________________.”

19 / 20

 

A: “Can you show me the way to the bank.”

B: “__________________________________________________.”

20 / 20

 

A: “Can you show me the way to train station.”

B: “__________________________________________________.”

THÔNG TIN HỌC VIÊN

REVIEW FAMILY AND FRIENDS 4 UNIT 8-12

Review Family and Friends 4 Unit 8-12 (02/2021)ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời