Review Family and Friends 4 Unit 8-12 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 4 Unit 8-12

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại
  • Học viên hoàn thành test cấp độ đầu có thể sang cấp độ tiếp theo ở LINK DƯỚI BÀI TEST.

HW FF4 (Unit 8-12) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

I don't have ____ free time.

2 / 20

I haven't met her ___ times.

3 / 20

My friend smokes a lot; he ___________ smoke at all, it's bad for his health.

4 / 20

You always go to school on an empty stomach. You ___________ leave without having breakfast.

5 / 20

This boy is too fat, he eats all the time; he ___________ eat between meals.

6 / 20

It's 10.30 and you're going to school tomorrow. You __________ go to bed right now.

7 / 20

He _______________ hurry to school. It's 7.55!

8 / 20

They ……………… at the airport.

9 / 20

This is the first time I ………….. to Germany.

10 / 20

The rain ……………….. . It’s been raining for 3 hours.

11 / 20

………… you …………. abroad this year?

12 / 20

Did you like the new Doctor Who season? – I …………… it yet.

13 / 20

I ……………. the report yet.

14 / 20

Man ……………… great things.

15 / 20

Science …………. in leaps and bounds.

16 / 20

Travel ………… into a huge industry in the last few decades.

17 / 20

You ……………… a lot since the last time I saw you.

18 / 20

How ____ did they cost?

19 / 20

She doesn't have _____ problems with her clients.

20 / 20

Was there ___ trouble yesterday?

THÔNG TIN HỌC VIÊN

REVIEW FAMILY AND FRIENDS 4 UNIT 13-15

Review Family and Friends 4 Unit 13-15 (02/2021)ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời