Review Family and Friends 5 Unit 1-4 (02/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Family and Friends 5 Unit 1-4

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài revie  w, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại
  • Học viên hoàn thành test cấp độ đầu có thể sang cấp độ tiếp theo ở LINK DƯỚI BÀI TEST.

HW FF5 (Unit 1-4) TEST 02/2021

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 20

I (go) _________ to LA for 3 months.

2 / 20

Nobody (do) ______________ it before like Christian.

3 / 20

She (not meet) _______________ her parents since she graduated.

4 / 20

Where ______ you (be) _______ for 5 years?

5 / 20

_________ he (know) __________ about the result?

6 / 20

What ____ you (do) _____ last night?

7 / 20

He (eat) _________ salad 2 weeks ago.

8 / 20

We (make) _______ the cake for Jason last week.

9 / 20

____ she (see) ______ you last month?

10 / 20

They (be) ________ in Bangkok on their summer holiday last year.

11 / 20

Amy is (bad) ______ student in my class.

12 / 20

In Viet Nam, it is normally__________ in the South than in the North.

13 / 20

Jack is now _________ than he used to be.

14 / 20

She can pronounce English words …………. than she could last term.

15 / 20

She has ……….. books than I do.

16 / 20

When I phoned my friends, they (play) ________ cards.

17 / 20

Yesterday at six I (prepare)___________ dinner.

18 / 20

What (you/do) ________ at 9 p.m yesterday?

19 / 20

Alice hurt herself while she (skate)____________.

20 / 20

I (listen)________ to the news when she phoned.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

REVIEW FAMILY AND FRIENDS 5 UNIT 5-8

Review Family and Friends 5 Unit 5-8 (02/2021)ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời