Thông báo – Hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu

Nơi Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu cung cấp toàn bộ những thông báo cũng như những hình ảnh về các lớp học, sự kiện, chương trình mà NEC Edu tổ chức cho các bé. Phụ huynh có thể theo dõi những hình ảnh của con mình tại đây nhé!