22 tập truyện giúp bé học tiếng anh qua truyện hiệu quả

Bộ truyện giúp bé học tiếng Anh

Phương pháp học tiếng Anh qua truyện dành cho thiếu nhi chắc hẳn không còn xa lạ nhờ sự tiến bộ và hiệu quả mà nó mang lại. Nếu ba mẹ còn đang băn khoăn có nên cho bé đọc truyện học tiếng Anh hay không hoặc đang tìm kiếm tựa truyện phù hợp thì hãy học ngay bài viết dưới đây nhé.

1. Lợi ích từ việc cho bé học tiếng anh qua truyện dành cho thiếu nhi

1.1. Những truyện tiếng Anh đơn giản giúp bé dễ làm quen với tiếng anh

Sách truyện luôn là niềm yêu thích tiếng Anh của các bé và nó có khả năng khơi gợi sự tò mò được nghe, được tìm hiểu nội dung trong mỗi quyển truyện. Do đó, thông qua việc đọc truyện tiếng Anh dành cho thiếu nhi sẽ hình thành sự phản xạ, các kỹ năng và sự bắt chước ngôn ngữ một cách tự nhiên. Các bé sẽ ngày càng cảm thấy đây là một thói quen, việc học tiếng anh sẽ dễ dàng hơn và trở thành niềm yêu thích của trẻ. Bên cạnh đó, học tiếng anh qua truyện tranh có nhiều hình ảnh sinh động và lời thoại với nội dung vui nhộn, có tính cảm xúc giúp bé bày tỏ cảm nhận của mình bằng tiếng anh.

1.2. Đọc truyện học tiếng anh giúp bé mở rộng vốn từ vựng

Nội dung và cốt truyện trong mỗi tập truyện tiếng anh đơn giản thường xoay quanh những chủ đề từ vựng quen thuộc trong cuộc sống cùng kiến thức văn phạm giúp bé bước đầu tích lũy kiến thức tiếng Anh.

1.3. Truyện tiếng anh dành cho thiếu nhi đem đến nhiều bài học ý nghĩa

Truyện tiếng anh cho người mới học và cả truyện tiếng Anh dành cho thiếu nhi tuy cơ bản ngắn gọn nhưng đều được biên soạn kỹ lưỡng, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa riêng, giúp hình thành từ sớm những nhận thức đúng đắn và định hướng trẻ có những suy nghĩ, hành động tích cực.

2. Bé học tiếng anh qua truyện tranh – Doraemon

Ba mẹ tham khảo những tập truyện tiếng Anh Doraemon song ngữ nhé!

2.1. All the way from a future world

2.2. Secret agent

2.3. The prophecy of Doraemon

2.4. Transforming biscuits

2.5. Flattering lipstick

2.6. Full points for once in a lifetime

2.7. Operation: Propose

Truyện Doraemon nổi tiếng không thể thiếu

3. Học tiếng anh qua truyện ngắn dành cho trẻ em

Ngoài những truyện ngắn bên dưới để giúp ích thêm cho việc bé học tiếng anh qua truyện, NEC Edu xin giới thiệu thêm đến ba mẹ danh sách các truyện cổ tích tiếng Anh được yêu thích nhất.

3.1. A Day at the Beach

She was new in town. The town was near the ocean. She wanted to visit the beach. She had a new friend. She asked her new friend to take her to the beach. Her friend said okay. They went to the beach. It was a hot sunny day. The beach was crowded. They put a big towel on the sand. They walked down to the water. They stepped into the water. They got their feet wet. They went back to their towel. They sat on the towel. They looked at the boats and surfers. They looked at the seagulls. They saw some dolphins. A lifeguard walked by. He said hello. He talked to them for a minute. They stayed at the beach all afternoon. They talked with each other. They watched many people having fun. They watched the sun go down. It was huge and orange. It sank into the ocean. They shook the sand out of the towel. They folded the towel and walked back to the car. “That was wonderful,” she told her friend. “I like the beach. Thank you for taking me to the beach today.”

3.2. Thank You, Mom

I love my mom. She took care of me when I was very young. She took care of me when I was sick. She taught me how to read. She taught me how to get dressed. She taught me how to button my shirt. She taught me how to tie my shoes. She taught me how to brush my teeth. She taught me to be kind to others. She taught me to tell the truth. She taught me to be polite. She took me to school on my first day of school. She held my hand. She helped me with my homework. She was nice to all my friends. She always cheered me up. Next year I will graduate from high school. I will go to college. I will do well in college. I will do well after college. My mom has taught me well.

3.3. Life is a Rainbow

Học tiếng Anh qua truyện ngắn The Rainbow
Học tiếng Anh qua truyện ngắn The Rainbow

3.4. Squares and Circles

Different shapes and forms are everywhere. Boxes and street signs are square or rectangular. Balls and wheels are round. The sun and moon are round. Wedding rings are round. Eggs and light bulbs are almost round. Pyramids and arrow tips are triangular. Tables and books are square or rectangular. Doors and refrigerators are rectangular. A stop sign has eight sides. A triangle has three sides. Pencils and pens are long and round. Your toes are short and round. Many things have various shapes. Humans and animals have various shapes. Faces have various shapes. Clouds have various shapes. Houses and buildings have various shapes. Airplanes have various shapes. Other things have weird shapes. Bicycles and tricycles have weird shapes. Countries have weird shapes. Tools and machines have weird shapes. Shapes can be beautiful, too. Boys think that a skateboard or a soccer ball has a beautiful shape. Men think that women have the most beautiful shape of all.

3.5. New Kittens

Truyện tiếng Anh đơn giản dành cho bé học
Truyện tiếng Anh đơn giản dành cho bé học

3.6. My Dad

I love my dad. He was a good man. He taught me to work hard. He taught me to keep trying. He taught me to do things right or don’t do them at all. He grew up on the streets of New York City. His parents didn’t speak English. He had three brothers and one sister. His brothers ended up in jail. His sister died in a car crash. My dad married my mom when they were both 19. My dad joined the army. He jumped out of airplanes. Then he became a military policeman. He did this for 20 years. He liked his job. He was a hard worker. He went to college while he was in the army. He got two college degrees. One college degree is good. Two college degrees are very good. He retired from the army and became a teacher. He taught high school kids. He taught high school kids for 20 years. He had a lot of patience. Teachers need a lot of patience. Then my dad retired. He traveled around the world with my mom. They both died in a plane crash. That was bad. But they died together. That was good.

3.7. A Pizza

A Pizza - đọc truyện học tiếng Anh
A Pizza – đọc truyện học tiếng Anh

3.8. My Best Friend

Laura is my best friend. We are in the third grade. We do everything together. We walk to school together. We eat lunch together at school. Laura’s mother gives her tuna sandwiches for lunch. My mother gives me peanut butter sandwiches for lunch. We share our sandwiches with each other. Sometimes Laura gets apples for lunch. Sometimes I get peaches. We share our fruit with each other. We help each other with our homework. She helps me with history. I help her with arithmetic. We spend the weekends together. Her parents invite me to their house, or my parents invite her to our house. We sleep over. I spend the night at her house, or she spends the night at my house. We talk about everything. We talk about our brothers. They are so silly. We talk about our teachers and our parents. We love them. We talk about the boys in class. We don’t like them. They are so silly. Why in the world do some girls like boys? Boys never grow up. We will never like boys.

3.9. Popcorn

The loaf of bread is next to the jar of peanut butter. The bag of peanuts is next to the carton of milk. The plate of cookies is next to the bowl of chicken soup. The cup of coffee is next to the glass of juice. The fork is next to the spoon. The knife is next to the salt shaker. The salt shaker is next to the pepper shaker. The milk is in the carton. The water is in the glass. The coffee is in the cup. The soup is in the bowl. The milk is in the refrigerator. The soda is in the refrigerator. The ice cream is in the freezer. The lamp is on the table. The toaster is on the kitchen counter. The toaster is plugged in. The microwave is on the kitchen counter. But the microwave isn’t plugged in. Someone unplugged the microwave. Who unplugged the microwave? I will plug it in. I want to eat some popcorn. I want some hot popcorn. I will plug in the microwave. I will eat hot popcorn and drink a cold soda.

3.10. Roses Are Red

Truyện tiếng Anh cho bé mới học
Truyện tiếng Anh cho bé mới học

3.11. Violets Are Blue

Violets are blue, roses are red. I sleep on the couch, you sleep in your bed. Violets are blue, apples are red. One twin is Ted, and the other is Fred. Violets are blue, turtles are green. My grandma is nice, my uncle is mean. Violets are blue, baseballs are white. Some people are rude, but most are polite. Violets are blue, toilets are white. Babies have no teeth, but they still try to bite. Violets are blue, the sun is yellow. Girls want to marry a rich, handsome fellow. Violets are blue, flowers are pink. A car will crash, and a boat will sink. Violets are blue, tires are black. You have a mansion, I have a shack. Violets are blue, grass is green. My room is dirty, your room is clean. Violets are blue, eggs are white. I say Good Morning, you say Good Night. Violets are blue, stop signs are red. Shoes are on my feet, a cap is on my head. Violets are blue, hair is gray. I like to work, you like to play. Violets are blue, pajamas are pink. What do I know? What do you think? Violets are blue, flowers are yellow. I say Goodbye, you say Hello.

3.12. Do This, Daddy Says

Look both ways before you cross the street. Wear clean underwear. Do your homework. Be polite. Obey your parents. Go to school. Stay in school. Wash your hands. Wipe your nose. Wipe your feet. Wash your face. Brush your teeth. Take the dog for a walk. Clean the cat’s litter box. Be a good boy. Be a good girl. Turn down the TV. Turn off the TV. Stand up straight. Chew with your mouth closed. Close the door. Do as I say, not as I do. Mind your manners. Be nice to your brother. Be nice to your sister. Watch your brother. Play with your sister. Be patient. Study. Listen to your teachers. Keep trying. Sit down on the bus. Buckle your seat belt. Try this. Try these. Change your clothes. Put on a clean shirt. Get dressed. Get into your pajamas. Go to your room. Clean up your room. Make your bed. Go to bed. Kiss your mommy good night. Say Thank You. Say Please. Say You’re Welcome. Say your prayers.

3.13. Daddy Is Watching

“Let’s go to the beach, Daddy,” Susan suggested. “That sounds like a good idea,” her daddy replied. It was a hot, sunny day. The ocean was only two blocks away. Susan went into her room. She put on her swimsuit. She grabbed a big beach towel. She put on a hat and grabbed her sunglasses. She put on her flip-flops. “I’m ready, Daddy,” she said. “Do you have any sunscreen?” he asked. “No, I forgot. Where is it?” she asked. He told her it was in the top drawer in the bathroom. She went into the bathroom and opened the drawer. “I’ve got it,” she said. They walked outside. The sun was bright. Susan put on her sunglasses. She loved to wear her sunglasses. They made her look like an adult. She gave the beach towel to her dad. She grabbed her dad’s hand and they started walking. Ten minutes later they were at the beach. It was crowded. Dad found a spot. He put the beach towel on the sand. Susan took off her hat and sunglasses. She ran into the water. Dad watched her play in the water. She was having fun. Suddenly a wave knocked her over. She went under water. Dad ran into the water. He pulled her up. “Daddy, I almost drowned,” Susan said. “No, you didn’t,” he said. “That wave only knocked you over. Don’t worry. I’m watching you.”

3.14. An Old Dog

Truyện tiếng Anh An Old Dog
Truyện tiếng Anh An Old Dog

3.15. A Big Cat

The mountains are beautiful. But they can be dangerous. Yesterday a mountain lion attacked a woman. The woman was walking on a trail with her friend. The trail was in the mountains. Donna was walking in front of Linda. They were walking uphill on the mountain trail. The mountain lion jumped out of the bushes. It attacked Donna. Donna screamed. Linda hit the mountain lion with her backpack. The mountain lion grabbed the backpack with its mouth. It ran into the bushes with the backpack. Both women sat on the trail. They were crying. Donna’s nose and ears were bleeding. About five minutes later, a man walked up. He asked them what happened. He had a cell phone. He dialed 911. But his cell phone did not work in the mountains. He said he would get help. He ran back down the trail. Donna was afraid to stay in the mountains. So was Linda. They got up and slowly walked down the trail. They held hands. They did not say a word. They kept looking around and behind them. They were so afraid. They jumped when they heard a strange sound. Was the mountain lion following them?

3.16. School Starts

Học tiếng Anh qua truyện School Starts
Học tiếng Anh qua truyện School Starts

Hy vọng bài viết có thể đem lại nhiều lợi ích cho quý đọc giả đặc biệt là các phụ huynh và bạn nhỏ khi đang tìm đọc kho tàng những quyển truyện dành cho thiếu nhi. Đừng quên theo dõi thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài học bổ ích, các tựa truyện tiếng anh ý nghĩa và thông tin các khóa học tiếng Anh hấp dẫn tại NEC Edu nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh thật vui vẻ.ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời