Tuyển dụng Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu

Nơi tuyển dụng việc làm Trung tâm Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu. JD cho các công việc tại Trung tâm như: Học vụ, Hành chính, Tư vấn, Giáo viên Việt, Giáo viên nước ngoài, Marketing,… Các ứng viên gửi CV đến mail ngoaingunec.edu.vn@gmail.com để ứng tuyển cho các vị trí phù hợp. NEC Edu sẽ phản hồi mail của các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn sẽ là thành viên mới của đại gia đình NEC Edu.